Kvalitetsöverdragkladsel till din husbil

När/hur hanteras mitt klagomål?

Har du skickat ett e-postmeddelande till oss med ett klagomål? Vardagar bekräftar vi mottagandet inom 24 timmar. Vi försöker lösa klagomål så snabbt som möjligt. I vissa fall kommer vi att behöva mer tid. Vi kommer även att nämna detta i bekräftelsen du får per e-post.